Климатик

Климатик

Климатичната система е отделна, но обвързана с парното и вентилационната система.