Спирачки

Спирачки

Препоръчителния живот на Вашата спирачна течност е 2 години или докато примесите и с вода достигнат
2 %.