ОБЩИ ОПЕРАЦИИ

  ЛЕК АВТОМОБИЛ БУС Операция автомонтьор неупомената – 1 час 25 лв.   Операция  ел. монтьор неупомената – 1 час 30 лв.   ЗАБЕЛЕЖКА: При разлика…

READ MORE