Верига

Верига

Двигателите с Ангренажна верига не са вечни и веригата се сменя на определени от производителя километри.