Дизел

Дизел

Дизеловите автомобили не са предназначени за употреба на кратки разстояния.