ДВГ

ДВГ

Повечето съвременни двигатели разполагат с компютри които ги адаптират към стила Ви на шофиране.