Масло

Масло

Смяната на маслото се извършва на определени  километри или времеви интервал посочен от производителя, защото маслото оксидира и губи свойствата си.