ОБЩИ ОПЕРАЦИИ

  ЛЕК АВТОМОБИЛ БУС
Операция автомонтьор неупомената – 1 час 25 лв.  
Операция  ел. монтьор неупомената – 1 час 30 лв.  

ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. При разлика от цените в ценоразписа поради сложност на ремонта или модела на автомобила, клиента ще бъде уведомен предварително.
  2. При извършване на ремонтна операция, която не е указана в ценоразписа, същата ще се отчита на база часова ставка.
  3. Цените посочени в таблицата са ориентировъчни и са без включено ДДС.