ПРЕГЛЕД ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛ

  ЛЕК АВТОМОБИЛ БУС
Ходова част 10 лв. 20 лв.
Компресия 20-45 лв. 20-45 лв.
Диагностика 20–40 лв. 25–40 лв.
Проверка течности, масла 10 лв. 10 лв.
Проверка накладки 10–20 лв. 10–20 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. При разлика от цените в ценоразписа поради сложност на ремонта или модела на автомобила, клиента ще бъде уведомен предварително.
  2. При извършване на ремонтна операция, която не е указана в ценоразписа, същата ще се отчита на база часова ставка.
  3. Цените посочени в таблицата са ориентировъчни и са без включено ДДС.