Свещите

Свещите

Свещите, кабелите и дистрибуторната капачка (ако имате) са консумативи с определен живот, които подлежат на смяна спрямо изискванията на производителя.